Holter

Holter

HOLTER 24-godzinne badanie ciśnienia tętniczego krwi i częstotliwości rytmu serca ma podobny charakter jak holterowskie badanie EKG. Pozwala ono na obserwowanie zmienności obu tych wartości w czasie dobowej aktywności, snu, stresu itd. Badanie to może ujawnić zarówno okresowe podwyższenia ciśnienia tętniczego, jak i odrzucić podejrzenie tzw. "nadciśnienia białego fartucha". Kolejne badania kontrolne umożliwiają ocenę wyników leczenia nadciśnienia tętniczego.
Badanie EKG metodą Holtera umożliwia 24-godzinny zapis elektrokardiograficzny przez niewielki, lekki aparat rejestracyjny podwieszony na pasie. W czasie badania Pacjent wykonuje swoje normalne czynności życiowe i odnotowuje je w załączonym kwestionariuszu. Badanie holterowskie ma ogromne znaczenie w precyzyjnej ocenie rodzaju i nasilenia niemiarowości oraz ułatwia prowadzenie leczenia antyarytmicznego. Jest ono również użyteczne w ustalaniu stopnia niedokrwienia mię (...)

zobacz więcej

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl